İnhibitörler ve Koruyucular

Aksi takdirde Korozyon Koruyucuları veya merkezi ısıtma inhibitörleri olarak bilinen korozyon önleyicileri, merkezi ısıtma sistemlerini çamur oluşumuna ve kir birikmesine karşı korur. Korozyon kalıntısının zarar verici etkileri kazan gürültüsüne, radyatör veya boru hattı tıkanıklıklarına ve kazanın bozulmasına neden olabilir ve bunun yanı sıra genel sistem verimliliğini olumsuz yönde etkileyebilir.